Zahvala bl. Ivanu Merzu za uspješnu proslavu Papina dana 2018.

Nakon uspješne svečane proslave Papina dana te proslave Papina dana u školi križari su se u srijedu 14. ožujka 2018. uputili u baziliku Srca Isusova kako bi se blaženom Ivanu Merzu zahvalili za zagovaranje uspješne proslave Papina dana. Uz sudjelovanje na svetoj misi u molitvi je na Merčev grob položeno cvijeće.

Uz cvijeće je bl. Ivanu Merzu priložena i poruka za zagovor: Papinstvo je temelj na kojem zidamo Crkvu!

Bog živi!