Tko su Križari

Križari su vjerska katolička crkvena organizacija, koja djeluje u duhu Katoličke Akcije, tj. surađujući u (hijerarhijskom) apostolatu Crkve.

II. Vatikanski sabor preporučuje ovakove organizacije i Križari žele djelovati prema koncilskim smjernicama. Križari nisu ni s kog vida neko političko udruženje, niti imaju bilo kakovu političku ili stranačku pozadinu. Križari su najvećim dijelom mladići i djevojke, pa se stoga mogu nazvati organizacijom hrvatske katoličke mladeži.

Križarska organizacija odobrena je od Hrvatske biskupske konferencije, Vijeća za svjetovnjake. Osnivanje križarskih Bratstava ili Sestrinstva (Društava) potrebno je javiti biskupu i vlastitom župniku zbog evidencije i imenovanja duhovnika. Nezamislivo je djelovanje Križara bez čvrste povezanosti s Crkvom. Svakom katoliku, koji želi živjeti i raditi po načelima ove organizacije slobodan je pristup.