Molitve za zagovor bl. Ivana Merza

Odmah nakon svetačke smrti Ivana Merza, 10. V. 1928., mnogi su počeli posjećivati njegov grob i preporučivati mu se u zagovor u svojim potrebama. Tako se počelo širiti njegovo štovanje. Već tjedan dana nakon smrti, 17. V. 1928. bila je sastavljena prva molitva s njegovim spomenom, a potom su slijedile ostale kojima se molilo od Boga uslišanje u potrebama po zagovoru Ivana Merza. Neke od tih molitvi dobile su crkveno odobrenje. U nastavku je pet takvih molitava koje se mogu moliti i sada nakon njegove beatifikacije.

1. Molitva

Gospode Isuse Kriste, koji si, kako se ufamo, dušu vjernoga službenika svoga Ivana učinio dionikom života presvetoga Trojstva u nebeskoj slavi, molimo, da po njegovu primjeru, a po zagovoru svetog Ivana, apostola i evanđeliste, u nerazrješivoj zajednici sa svetom Katoličkom Crkvom i rimskim Papom živimo, radimo i trpimo za slavu i proširenje kraljevstva tvoga, koji živiš i kraljuješ s Bogom Ocem u jedinstvu Duha Svetoga, Bog, po sve vijeke vjekova. Amen.

S dopuštenjem Nadbiskupskog duhovnog stola u Zagrebu od 17. svibnja 1928., br. 5664.

2. Molitva

Svemogući vječni Bože, u Ivanu Merzu dao si nam divan primjer vjere i ljubavi prema Kristu i Crkvi. U svom kratkom životu Ivan je uz pomoć Tvoje milosti postigao mnoge vrline i potaknuo nas da nasljedujemo njegovu predanost u Tvoju svetu volju, strpljivost u podnašanju križeva svakodnevnog života, te nesebičnu ljubav prema bližnjemu. Njegov neumorni rad za proširenje Kristova Kraljevstva u dušama mladih mnoge je priveo Tebi koji jedini daješ čovjeku pravi smisao života. Uvjereni da Ti je Ivan svojim svetim životom omilio, molimo Te da ga se udostojiš proslaviti čašću oltara kako bi njegov primjer pomogao ljudima na putovanju prema nebeskoj domovini. Udijeli nam milost da nasljedujemo čvrstoću njegove vjere, nesebičnost njegove ljubavi, te apostolsku revnost da se tako približimo idealu kršćanske savršenosti koji nam je on svojim životom pokazao. Njegovim zagovorom udijeli mi posebnu milost za koju te sada molim…. ako je to na korist mojoj duši, a Tebi na slavu. Po Kristu Gospodinu našemu. Amen!

Imprimatur. Br. 1415. – Zagreb 25. VII. 1979. – Nadbiskupski duhovni stol. Dr. Josip Lach, biskup.

3. Molitva za milosti po zagovoru bl. Ivana Merza

Svemogući vječni Bože, u Ivanu Merzu dao si nam divan uzor kršćanskih vrlina. Svojim svetim životom on nam je pokazao kako se uz pomoć Tvoje milosti i u laičkom staležu može postići svetost života. Pomozi nam da ohrabreni njegovom ljubavlju prema Kristu i Crkvi idemo putem svetosti i nasljedujemo njegovu apostolsku revnost u širenju Tvoga Kraljevstva. Po njegovu zagovoru udijeli mi posebnu milost za koju te sada molim… ako je to na korist mome vječnom spasenju, a Tebi na slavu. Po Kristu Gospodinu našemu. Amen!

Ovu je molitvu sastavila Postulatura prigodom beatifikacije bl. Ivana Merza 2003. a prikladna je za obavljanje devetnice.

4. Molitva za proglašenje svetim bl. Ivana Merza

Oče nebeski, u blaženome Ivanu dao si nam divan uzor kršćanskih vrlina. Svojim svetim životom on nam je pokazao kako se uz pomoć tvoje milosti i u laičkom staležu može postići svetost života. Pomozi nam da, potaknuti njegovim primjerom i ohrabreni njegovom ljubavlju prema Kristu i Crkvi, idemo putem svetosti i nasljedujemo njegovu apostolsku revnost u širenju tvoga Kraljevstva.
Molimo te za milost da blaženi Ivan bude što prije proglašen svetim te tako našem narodu još više pomaže na putu spasenja i posvećenja kao Kristov svjedok i zaštitnik, a naš suputnik i uzor. Po Kristu Gospodinu našemu. Amen.

Ovu je molitvu sastavila Postulatura.

5. Molitva bl. Ivanu Merzu za izgradnju župne crkve u Španskom

Blaženi Ivane, zaštitniče naše župe, naša mlada župna zajednica još nema svoju crkvu u kojoj bi se mogla okupljati, moliti te dostojno vršiti bogoslužje. Jednom si napisao da u svetoj Crkvi, od Krista utemeljenoj na Petrovoj stijeni, vidiš „jasnu sliku preljubljenog Spasitelja i Boga Isusa sa svim njegovim savršenstvima“. Ti nisi samo ljubio Crkvu i bio joj odan kao božanskoj instituciji, nego si već od mladosti volio i poštivao svaku crkvu kraj koje bi prošao. U crkve si uvijek navraćao na molitvu i adoraciju te dnevno sudjelovao u Euharistiji. Kad je ustrebalo, branio si ih kao i crkvu u susjednoj Župi Uznesenja Blažene djevice Marije u Stenjevcu za čiju si obranu bio spreman podnijeti i mučeničku smrt. Svojim spisima poticao si Hrvate da vole svoje crkve, da ih uređuju, za njih brinu, posjećuju ih i u njima mole. Molimo te da svojim nebeskim zagovorom kod Boga pomogneš da i naša župna zajednica što prije dobije svoju župnu crkvu odakle bi se tvoje poruke i tvoja svetost širile u našem narodu i po svijetu. Po Kristu Gospodinu našemu. Amen.

Ovu je molitvu sastavila Postulatura.