Materijali za proslavu Papina dana u školi

U nastavku se mogu pronaći materijali za proslavu Papina dana u školi koji su korišteni kroz godine.

Molitva na nakane pape Franje

Papin dan u školi 13. ožujka 2021. – Život je svet“

Plakat Papin dan u školi 2021.
Opis Papina dana u školi 2021.
MOLITVA-VIDEO-ASOCIJACIJA-PREDAVANJE-IGRA-KVIZ

 

Papin dan u školi 13. ožujka 2020. – Papa – živi Krist na zemlji!“

Plakat Papin dan u školi 2020.
Opis Papina dana u školi 2020.
„Papina mačka“ – autor Jon M. Sweeney.

 

Papin dan u školi 13. ožujka 2019. – „Utječe li Papa na mene? – Kako?“

Plakat Papin dan u školi 2019.
Opis Papina dana u školi 2019.
Igra – Papa poštar
Igra – Slaganje rečenica u molitvu
Završno ponavljanje
Filmić – Mali Franjo – djetinjstvo pape Franje kroz 7 scena
Virtualna šetnja bazilikom svetog Petra u Rimu

Virtualna šetnja bazilikom svetog Ivana Lateranskog u Rimu
Virtualna šetnja bazilikom svete Marije Velike u Rimu
Virtualna šetnja bazilikom svetog Pavla izvan zidina u Rimu
Virtualna šetnja Sikstinskom kapelom u Rimu

 

Papin dan u školi 13. ožujka 2018. – „Moj dan s Papom“

Plakat Papin dan u školi 2018.
Opis Papina dana u školi 2018.
Materijal za profesora
Materijal za učenika
Prezentacija o Papi
Igra asocijacije
Križaljka o Papi

Virtualna šetnja bazilikom svetog Petra u Rimu
Crtić – Upoznajte papu Franju
Papin dan proslavljen u Katoličkoj klasičnoj gimnaziji u Požegi

 

Papin dan u školi 13. ožujka 2017. – „Papa – tko je on meni/nama?“

Plakat Papin dan u školi 2017.
Opis Papina dana u školi 2017.
Materijal za profesora
Materijal za učenika

 

Povratne informacije s proslave Papina dana u vašoj školi te sve upite slobodno šaljite na papindanuskoli@krizari.hr